AZPERSoft Yazılımları

AZPERSOFT PDKS yazılımımız ile ilgili bilgi almak için 0 212 3207311 numaralı hattan iletişime geçebilirsiniz.

PDKS YAZILIMI NEDİR?


PDKS (Personel devam kontrol yazılımı) , bir işyerinde çalışan personelin iş saatlerini kaydetmek, takip etmek ve yönetmek amacıyla kullanılan bir yazılım sistemidir. Bu tür yazılımlar, geleneksel zaman kontrol sistemleri yöntemlerine göre daha verimli, doğru ve otomatik bir şekilde çalışır. İşte personel devam kontrol yazılımlarının temel özellikleri ve işlevleri:

1. Zaman Kaydı:  PDKS (Personel devam kontrol yazılımları), çalışanların işe giriş ve çıkış saatlerini kaydetme yeteneğine sahiptir. Bunu genellikle manyetik kartlar, biyometrik okuma (parmak izi okuma cihazı, yüz tanıma cihazı), PIN kodları veya akıllı kartlar gibi farklı kimlik doğrulama yöntemleriyle gerçekleştirir.

2. İzleme ve Raporlama: Yazılım, personelin işe geliş ve çıkış saatlerini izler ve bu verileri raporlar halinde sunar. Bu raporlar, yöneticilere çalışanların devam durumu, geç kalmalar, erken ayrılmalar gibi bilgileri anlamalarında yardımcı olur.

3. İzin Yönetimi: Personel devam kontrol yazılımları, izin ve tatil yönetimi işlevine de sahiptir. Çalışanların kullanılabilir izin günlerini takip eder ve yöneticilere izin taleplerini değerlendirme ve onay verme imkanı sağlar.

4. Geç Kalmalar ve Erken Çıkışları kayıt alır; Yazılım, belirlenen çalışma saatlerine uymayan durumları tespit edebilir.

5. Entegrasyon: Personel devam kontrol yazılımları genellikle diğer iş süreçleri ve maaş hesaplama sistemleriyle entegre edilebilir. Bu, daha kapsamlı bir personel yönetimi sağlar.

6. Güvenlik: Kimlik doğrulama yöntemleri ve güvenli veri depolama, personel devam kontrol yazılımlarının güvenliğini artırır.

7. Maaş Hesaplama: Personel maaşlarının devamsızlık ve mesai saatleri ile birlikte otomatik olarak hesaplar.
Tüm bu hesaplamalar pdks sistemi ile otomatik olarak yapılıabilmektedir.


PDKS KULLANIM ALANLARI NELERDİR?


PDKS, personel yönetimi ve iş süreçlerinin düzenli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur ve personelin katılımının izlenmesini sağlar. Bu da işletmelerde verimliliği artırır ve yöneticilere iş gücü yönetimi konusunda değerli veriler sağlar.PDKS, "Personel Devam Kontrol Sistemi"nin kısaltmasıdır ve personel takibi ve katılım yönetimi için kullanılan bir sistemdir. PDKS'nin kullanım alanları şunlardır:

1. Ofis ve İşyerleri: PDKS, işyerlerinde personelin çalışma saatlerini kaydetmek ve takip etmek için kullanılır. Personel giriş ve çıkış saatleri, sistem üzerinden otomatik olarak kaydedilir ve bu veriler işveren tarafından izlenebilir.

2. Fabrikalar ve Üretim Tesisleri: Üretim tesislerinde çalışan personelin devam ve katılımını takip etmek önemlidir. PDKS, fabrika ortamında çalışan personelin giriş ve çıkışlarını kaydederek üretim süreçlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

3. Eğitim Kurumları: Okullar, kolejler ve üniversiteler, öğrenci devamını takip etmek ve katılımı yönetmek için PDKS kullanabilirler. Öğrencilerin derslere giriş ve çıkış saatleri, PDKS üzerinden kaydedilir ve devamsızlık durumları izlenir.

4. Sağlık Kuruluşları: Hastaneler ve klinikler, personelin çalışma saatlerini düzenlemek ve devamlılığını sağlamak için PDKS kullanabilirler. Doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin giriş ve çıkış saatleri kaydedilir ve izlenir.

5. Hizmet Sektörü: Restoranlar, oteller, alışveriş merkezleri ve benzeri hizmet sektörü işletmeleri, personel devamını takip etmek ve çalışanların saatlerini düzenlemek için PDKS kullanabilirler.

6. Güvenlik Firmaları: Güvenlik şirketleri, güvenlik görevlilerinin devamını takip etmek ve çalışma saatlerini düzenlemek için PDKS sistemlerini kullanabilirler.

PDKS AVANTAJLARI NELERDİR?

PDKS'nin (Personel Devam Kontrol Sistemi) bir dizi avantajı vardır:

1. Doğruluk ve Güvenilirlik: PDKS, personelin giriş ve çıkış saatlerini otomatik olarak kaydeder ve bu verileri güvenilir bir şekilde saklar. Bu, manuel yöntemlere göre daha doğru ve güvenilir veriler elde edilmesini sağlar.

2. Zaman ve Maliyet Tasarrufu: PDKS, personelin devamını takip etme sürecini otomatikleştirir, bu da işletmelere zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Manuel olarak kayıt tutmaktan ve verileri elle girmekten kaynaklanan işgücü maliyetleri azalır.

3. Verimlilik Artışı: PDKS, işletmelerin personel yönetimi süreçlerini otomatikleştirir ve verimliliği artırır. Personel yönetimi için daha az zaman harcanması, yöneticilerin diğer işlere odaklanmalarını sağlar.

4. Devamsızlık İzleme ve Yönetim: PDKS, personelin devamsızlık durumlarını izlemek ve yönetmek için kullanılabilir. Devamsızlık eğilimleri belirlenebilir ve bu durumlarla ilgili önlemler alınabilir.

5. Yasal Uyum Sağlama: Birçok ülkede, işletmelerin personel devamını düzenli olarak takip etmeleri yasal bir gerekliliktir. PDKS, işletmelerin yasal gerekliliklere uyum sağlamasını sağlar.

6. Raporlama ve Analiz İmkanı: PDKS, personel devamıyla ilgili çeşitli raporlar oluşturabilir ve analiz yapabilir. Bu raporlar, işletme yöneticilerine personel performansını değerlendirme ve iyileştirme konusunda değerli bilgiler sağlar.

7. Güvenlik ve Erişim Kontrolü: Bazı PDKS sistemleri, sadece yetkili personelin belirli alanlara erişimini kontrol etmek için kullanılabilir. Bu, işletmelerin güvenlik seviyelerini artırmasına yardımcı olur.

8. Esneklik: PDKS sistemleri genellikle farklı işletme ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Bu, işletmelerin sistemleri kendi gereksinimlerine göre uyarlamasına ve esneklik kazanmasına olanak tanır.

Bu avantajlar, PDKS'nin işletmeler için değerli bir araç haline gelmesini sağlar ve personel yönetimi süreçlerini optimize eder. 

 

PDKS NASIL ÇALIŞIR?


Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS), genellikle aşağıdaki adımları izler:

1. Kayıt Oluşturma: PDKS sistemi, her çalışan için bir kayıt oluşturur. Bu kayıtlar genellikle çalışanın adı, soyadı,maaşı, kimlik numarası veya çalışan numarası gibi temel bilgileri içerir.

2. Giriş Tanıma: Çalışanlar, işe geldiklerinde veya belirli bir alana giriş yaptıklarında PDKS sistemi tarafından tanınır. Bunun için genellikle biyometrik tanıma teknolojileri kullanılır, örneğin parmak izi, kart okuma veya yüz tanıma gibi.

3. Giriş Bilgilerinin Kaydedilmesi: Çalışanın giriş yaptığı saat ve tarih, PDKS sistemi tarafından kaydedilir. Bu bilgiler, çalışanın ne zaman işe başladığını belirlemek için kullanılır.

4. Çıkış Tanıma: Çalışanlar işten çıktıklarında veya belirli bir alandan çıktıklarında, PDKS sistemi yine tanıma işlemi gerçekleştirir ve çıkış bilgilerini kaydeder.

5. Çıkış Bilgilerinin Kaydedilmesi: Çalışanın çıkış yaptığı saat ve tarih de PDKS sistemi tarafından kaydedilir. Bu bilgiler, çalışanın ne zaman işten ayrıldığını belirlemek için kullanılır.

6. Veri İşleme ve Raporlama: PDKS sistemi, kaydedilen giriş ve çıkış bilgilerini işler ve raporlar oluşturur. Bu raporlar, yöneticilere personelin çalışma saatleri, devamsızlık durumu ve benzeri bilgiler hakkında bilgi sağlar.

7. Uyarılar ve İstisnaların Yönetimi: PDKS sistemi, belirli kurallara göre işletmenin belirlediği istisnai durumları yönetebilir. Örneğin, geç girişler, erken çıkışlar veya eksik çalışma saatleri gibi durumlarla ilgili uyarılar oluşturabilir ve yöneticilere bildirebilir.

8. Entegrasyon: PDKS sistemi, genellikle diğer işletme sistemleriyle entegre edilir. Örneğin, insan kaynakları yönetim sistemiyle entegrasyon, personel verilerinin ve çalışma saatlerinin senkronize edilmesini sağlar.

Bu adımlar, bir PDKS sisteminin genel çalışma prensibini temsil eder. Ancak, farklı işletmelerde ve sistemlerde bu adımların uygulanma şekli ve detayları farklılık gösterebilir.
PDKS, personel yönetimi ve iş süreçlerinin düzenli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur ve personelin katılımının izlenmesini sağlar. Bu da işletmelerde verimliliği artırır ve yöneticilere iş gücü yönetimi konusunda değerli veriler sağlar.

PDKS YAZILIMI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

-Personel Puantaj Programı (pdks)
-Öğrenci Takip Programı
-Yemekhane Kontrol Programı
-WC Takip Programı
-Ziyaretçi Takip Programı
-Güvenlik/Bekçi Takip Programı
-Personel Giriş/Çıkış Takip Programı
-Access Kapı Geçiş Kontrol Programı

Tüm bu yazılımlar hakkında detaylı bilgi almak için yukarıdan ilgili programın menüsene girip özelliklerine bakabilirsiniz.


Bu yazılımlar, personel yönetimi süreçlerini otomatikleştirerek işyerlerinde verimliliği artırır, işgücü kaynaklarını daha etkili kullanılmasını sağlar ve personel devam durumlarına ilişkin bilgilerin daha hassas ve güvenilir bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.
AZPERSoft pdks yazılımı hakkında detaylı bilgi ve teklif alamak için 02123207311 numaralı hattan bizimle iletişime geçebilirsiniz.